• Napisz do nas

RODO


Wykonujemy usługi opracowania bezpieczeństwa informacji oraz dostosowania procedur przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r zwanym RODO.

Kogo dotyczy RODO ?

RODO zostało przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, co oznacza, że jego przepisy obejmą wszystkie podmioty działające na terenie UE, które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych. Dotyczy to również przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej, które oferują swoje towary i usługi osobom przebywającym na terytorium UE. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, będą zobligowane do stosowania RODO zarówno w stosunku do danych osobowych swoich kontrahentów, jak i zatrudnionych pracowników.

Pełnimy funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zleceniodawców.

Wdrożenie RODO to kompleksowy proces służący dostosowaniu procesów biznesowych, systemów informatycznych i dokumentacji firmy do wymogów RODO. W tym:

 • Przeprowadzenie audytu zgodności z wymogami RODO – weryfikacja procesów przetwarzania danych osobowych. Na tej podstawie ustalany jest zakres niezbędnych do wprowadzania zabezpieczeń w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka
 • Analiza ryzyka – identyfikacja ryzyka dotyczącego przetwarzania danych osobowych, przeanalizujemy dotychczasowe zabezpieczenia, a także oszacujemy ryzyko
 • Stworzenie dokumentacji wymaganej przez RODO, czyli dokumentację uwzględniającą specyfikę działalności firmy, m. in. umowy, regulaminy, formularze, klauzule informacyjne, klauzule zgód, umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Wsparcie w utrzymaniu zgodności z RODO – bieżące konsultacje w kwestiach systemów i procedur dotyczących osobowych danych, audyty kontrolne, dostosowanie dokumentacji do zmian w organizacji
 • Szkolenia – podnoszenie świadomości i kompetencje kadry zarządzającej, właścicieli procesów oraz osób przetwarzających dane osobowe

Korzyści dla Klienta:

 1. Ochrona danych osobowych, czyli kapitał informacyjny firmy
  Dane osobowe mają zatem wymierną wartość przekładającą się na sukces ekonomiczny. Jednak wymagają należytej ochrony. Prawidłowe i skuteczne wdrożenie RODO nie tylko pozwala na ochronę praw lub wolności osób fizycznych, ale powinno również służyć interesom przedsiębiorców, którzy będą w stanie skuteczniej chronić swój informacyjny kapitał.
 2. Technologiczna neutralność RODO
  RODO nie wskazuje wprost, jakie rozwiązania technologiczne i organizacyjne należy wdrożyć w celu ochrony danych. Daje to administratorom możliwość swobody w doborze najbardziej odpowiednich środków, co z kolei nie będzie hamowało rozwoju technologii,
 3. Wdrożenie RODO pozwala wykryć różne nieprawidłowości organizacji, co przekłada się na wymierne korzyści biznesowe,
 4. Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Wynikiem audytu jest opracowanie rekomendacji podnoszących poziom bezpieczeństwa i usprawniających procesy IT wewnętrzne oraz na styku z biznesem.

logo ab v03

Kontakt

 • Inowrocławska 16/18
  91-033 Łódź
 • 604-112-709
 • 730-130-730
 • www.audytbiznesowy.pl