• Napisz do nas

AUDYT IT


„Audyt informatyczny jest to proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz, że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane, a ich skutki na czas korygowane”.

Obszary objęte zakresem Audytu IT:

1. Pełny audyt techniczny

 • Inwentaryzacja oprogramowania i jego legalności
 • inwentaryzacja sieci oraz sprzętu, analiza infrastruktury
 • Audyt bezpieczeństwa (bezp. Fizyczne i logiczne infrastruktury i systemów)
 • Audyt zabezpieczenia przechowywanych danych (kopie zapasowe: wykonywania/odtwarzanie/plany działania itp.)

2. Weryfikacja operacyjna jednostek IT

 • Poprawność funkcjonowania wewnątrz organizacji (wydajność vs potrzeby biznesu/SLA)
 • Współpraca działu IT z dostawcami zewnętrznymi. Sprzęt, software, umowy operacyjne
 • Weryfikacja kadrowa osób odpowiedzialnych za IT w firmie. Zarówno w obszarze kompetencji technicznych jak i personalnych
 • Weryfikacja obowiązujących procedur IT
 • Weryfikacja oprogramowania pod kątem przydatności dla firmy
 • Pomoc przy restrukturyzacji lub optymalizacji działu IT z uwzględnieniem sprzętu i oprogramowania zarówno specjalistycznego jak i biurowego

3. Gospodarka magazynowa oraz środki trwałe w obszarze IT

 • Dobór odpowiedniego oprogramowania, raportowanie, monitorowanie wydajności itp.
 • Obszar operacyjny – kolektory, czytniki danych itp.
 • Inwentaryzacja
 • Integracje z modułami operacyjno-biznesowymi

Korzyści dla Klienta:

 • Uzyskanie wiedzy na temat faktycznego stanu sieci, systemów i oprogramowania
 • Wsparcie w procesie wdrażania zalecanych zmian
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
 • Obniżenie kosztów wdrożeń i utrzymania infrastruktury IT

logo ab v03

Kontakt

 • Inowrocławska 16/18
  91-033 Łódź
 • 604-112-709
 • 730-130-730
 • www.audytbiznesowy.pl